Služby

 

Nákladní doprava

- Přeprava tuhých i sypkých materiálů nákladním vozidlem IVECO 120 E19 – N JK nosič kontejnerů vybavený hydraulickou rukou HNF 735K2 pro nakládání a skládání objemných břemen.

- Pro přepravu méně objemných nákladů nabízíme nákladní vozidlo do 3,5 t FORD - Transit

- K přepravě materiálů na krátké vzdálenosti lze využít též traktoru BETARUS 952.4 Zetor 7711 a Zetor 6245 se sklápěcím přívěsem 3 a 9 t.

Svoz komunálního odpadu

- Zprostředkování likvidace nebezpečných odpadů

- Nakládka a odvoz tříděného odpadu až k odběrateli

- Odvoz TKO ( velkokapacitní kontejnery )

- Likvidace černých skládek

Zimní a letní údržba komunikací a veřejných prostranství

- Zimní údržba komunikací (pluhování, posyp)

- Letní údržba veřejných prostranství, obecních komunikací a hřbitovů (úklid, drobné opravy).

- Sekání travních porostů traktorovou rotační sekačkou, ruční bubnovou sekačkou, samojízdným žacím strojem Starjet a křovinořezem, údržba živých plotů.

- Údržba silničních příkopů traktorovou sekačkou STP 133.

- V době vegetačního klidu likvidace náletových porostů, kácení a ořezy stromů.

Přípravné práce pro stavby

- Příprava stavebního pozemku pro zaměření stavby (jedná se o skrývku ornice a vyrovnání pozemku pod základy, likvidaci nevhodných porostů).

- Odstraňování staveb – demoliční práce včetně odvozu na skládku.

- Zemní práce a terénní úpravy – hloubení jam a rýh pro stavby a příprava pozemků pro zahradní architekturu.

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

- Opravy, údržba a rekonstrukce technologie pro úpravu a odběr vody pro veřejnou potřebu

- Oprava a údržba stokové sítě

Služby pro rodinu a domácnost

- Úklid, mytí oken, malování bytových i nebytových prostor.